GİZLİLİK İLKELERİ

 

GİZLİLİK İLKELERİ

Aşağıdaki bölümde açıklanan gizlilik ilkelerimiz, www.vector-games.com ve bu alan adına bağlı tüm diğer alt alan adlarında ve alt bölümleri ile diğer tüm içeriğinde geçerlidir ve uygulanmaktadır. www.vector-games.com üye kullanıcı ve/veya ziyaretçilerinin mezkur siteye bağlandıkları esnada kullandıkları bilgisayarlarına yalnız Vector Games tarafından okunabilecek şekilde çerezler aktarılabilir. Kullanıcıların Vector Games web sitesine bağlandıkları zaman elde edilen her türlü bilgi sadece Vector Games tarafından kullanılacak olup hiçbir surette kullanıcı, ziyaretçi veya üyelerin aleyhine yahut zararına yol açacak şekilde kullanıma konu edilmeyecektir. Yine bu yolla elde edilmesi halinde veri veya bilgiler üçüncü kişilere hiçbir surette aktarılmaz, satılmaz, kullandırılmaz. Ancak bu bilgiler istatistiki veri derlemesinde ferdileştirilmeden ve anonim olarak işlenebilir. Kullanıcı, üye veya ziyaretçilerin web tabanlı başkaca bir aktivitesinin izlenmesi veya depolanması yahut kullanılması söz konusu değildir. www.vector-games.com, üye, kullanıcı veya ziyaretçilerinin kişisel şifrelerinin, e-posta adreslerinin, kredi kart numaralarının ve diğer benzer bilgilerinin Vector Games tarafından hiçbir şekilde başka yerde yayınlanmayacağını, dağıtılmayacağını veya duyurulmayacağını beyan ve taahhüt eder. www.vector-games.com yasal çerçevede bir takip veya talep olmadığı sürece üye, kullanıcı veya ziyaretçilerinin Vector Games web sitesini kullanmalarından ötürü siteye giriş yaptıkları hiçbir nevi bilgiyi diğer kişi ve kurumlarla paylaşmayacaktır. Vector Games’in üye, kullanıcı veya ziyaretçilerine sunduğu hizmetin tedariki sırasında sağladığı kişisel veri güvenliği ve gizliliği kendi sitesi ile sınırlıdır. Kullanıcı, ziyaretçi veya üyeler kendilerine Vector Games tarafından bilgilendirme ve hatırlatma amaçlı olarak gönderilen elektronik postaların kendi muvafakatlerinde olduğunu beyan ederler. Ancak bu çerçevedeki iletişim bilgileri Vector Games tarafından diğer kişi veya kurumlarla paylaşılamaz. Vector Games tarafından sunulan oyunlarda yönetici yetkisini haiz admin ve moderatörler; kullanıcı, ziyaretçi ve üyelerin e-posta, ip, oyuncu adı ve şifresi gibi verilerini oyunun diğer kullanıcılar tarafından rahatlıkla oynanabilmesini temin edebilmek için inceleyebilir ancak bunları diğer hiçbir kişiye iletemez. Vector Games üzerinden yapılan reklamların içerik ve etkilerinden Vector Games sorumlu değildir. Vector Games güvenlik ilkelerini değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, üye ve ziyaretçiler bu bilgilerin kendilerince tebellüğ edildiğini; bu ilkeleri ve bunlardaki değişiklik ile güncellemeleri bilip kabul ettiklerini beyan eder. Bu güvenlik ilkeleri yalnızca kullanıcı, üye ve ziyaretçilerin Vector Games tarafından sunulan hizmetlerden istifade ettikleri sırada güvenliklerinin temini gayesini taşımaktadır.